سوله ورزشگاه

دسامبر 19, 2018
سوله ورزشگاه

سوله سبک

سوله سبک : سوله در تعریف کلی یک سقف شیب دار میباشد و در مکان هایی استفاده می شود که نیاز به دهانه ی بزرگ دارند […]