سازنده اسکلت فلزی

دسامبر 19, 2018
حل اختلافات سوله و اسکلت فلزی

سازنده اسکلت فلزی

سازنده اسکلت فلزی اسکلت فلزی امروزه اسکلت اکثر ساختمان ها را شامل میشود  قطعات فلزی را پیمانکار به یکدیگر متصل میکند و ساخت و نصب انواع […]
دسامبر 19, 2018
سازنده سوله

سازنده سوله

سازنده سوله سوله در تعریف کلی یک سقف شیب دار میباشد و در مکان هایی استفاده می شود که نیاز به دهانه ی بزرگ دارند به […]