ساخت اسکلت فلزی

دسامبر 19, 2018
اسکلت فلزی

ساخت اسکلت فلزی

ساخت اسکلت فلزی اسکلت فلزی تشکیل شده از تیر، ستون و فولاد میباشد .ستون های فلزی جهت ساخت و ساز  به صورت عمودی و افقی کنار […]