آرمان سوله

نوامبر 15, 2018
سوله سبک

بازرسی در جوش و انواع آزمایشات

بازرسی در جوش و انواع آزمایشات نویسنده :منابع علمی مراحل بازرسی بعد از جوشکاری : – بازرسی سطح ظاهری جوشها – معیارهای پذیرش عیوب در بازرسی […]