مزیت های سازه فلزی نسبت به اسکلت بتنی

سوله-ورزشی
سوله ورزشگاهی
دسامبر 22, 2018
شرکت فنی مهندسی آرمان سوله ارائه دهنده خدمات اسکلت فلزی و سوله
سوله
ژوئن 25, 2019

سوالی که برای اکثر کارفرمایان به وجود می آید این است که کدام سیستم باربر را برای سازه فلزی خود انتخاب و اجرا نمایند. در اینجا سعی می کنیم مزیتهای اسکلت فلزی را به طور مختصر در چند حوزه بررسی و به صورت ساده بیان کنیم.

 مقاومت در برابر زلزله

معمولا این باور غلط وجود دارد که ساختمان اسکلت فلزی یا سوله در برابر زلزله مقاوم تر است و یا برعکس. این ایده اصولا اشتباه است بدین صورت که هم سیستم بتنی و هم سیستم فلزی را می توان برای مقاومت های مختلف طراحی نمود که هر دو نیز به صورت مورد نظر در زلزله عمل کنند. در حقیقت عامل مهم طراحی صحیح سازه است. البته لازم به ذکر است که سیستم های اسکلت بتنی به دلیل وزن بیشتر سازه، در زلزله، نیروی بیشتری را باید متحمل شوند

طول عمر

این واقعیت وجود دارد که سازه های بتنی دارای عمر طراحی هستند بدین مفهوم که یک سازه بتنی برای عمری معین طراحی می شود گرچه این عمر 50 یا 60 سال باشد. بتن با گذشت عمر دچار افت و خزش می شود که نهایتا باعث تاثیر منفی در عملکرد سازه هنگام وقوع زلزله می شود. اما در سازه فلزی مشکل افت مقاومت با افزایش عمر وجود ندارد که این یک مزیت برای اسکلت فلزی محسوب می شود.

دفتر مهندسی و ساخت آرمان سوله

دیدگاه ها بسته شده است