پروژه های اسکلت فلزی (قابهای سوله)

  • اسکلت فلزی شخصی در منطقه دروس پاسداران
  • اسکلت فلزی تجاری – شهرک صنعتی چهار دانگه2
  • اسکلت فلزی تجاری – شهرک صنعتی چهار دانگه

در سال های اخیر استفاده از اسکلت های فلزی (قابهای سوله) به منظور پوشش دهانه های کوچک و بزرگ در ساختمان های صنعتی و کشاورزی جهت ساخت کارخانه ها انبار ها اشیانه های هواپیما سالنهای ورزشی پارکینگ دامداری فروشگاه و غیره … استفاده میگردد. لذا شرکت آرمان سوله پروژه هایی را در این خصوص پیاده نموده است که سه مورد را بصورت تصویر قرار داده است برای مطالعه بیشتر پروژه ها می توانید با کلیک بر روی تصاویر وارد صفحه مربوطه شده و کیفیت و کمیت پروژه اجرا شده را مطالعه فرمایید.