ساخت اسکلت فلزي

ساخت و نصب اسکلت پیچ و مهره ای مسکونی در منطقه دماوند ۱۳۹۴

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.